Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Konsultasjoner og andre tjenester

Konsultasjon opp til 15 minutter. Evt. blodprøver kommer i tillegg
600 kr
Konsultasjon opp til 30 minutter. Evt. blodprøver kommer i tillegg
1200 kr
Tillegg pr 10 minutter ekstra konsultasjonstid
300 kr
Prøvetaking hos sykepleier
300 kr
Epikrise/rapport til fastlege
Inkludert i konsultasjonspris
Telefonkonsultasjon
Som over
Sykebesøk/møte/reisetid
Som over
Medisinsk faglig rådgivning/andre legetjenester
Som over
Evt. resepter/sykmeldinger/henvisninger
Inkludert i konsultasjonspris
Fornyelse av resepter uten samtidig konsultasjon
100 kr
Henvisninger uten samtidig konsultasjon
300 kr
Bestilt time som ikke benyttes, ellers avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid
600 kr

Diverse pakker/metoder

EKG/Spirometri/Tympanometri/Audiometri
Inkludert i konsultasjonspris. Evt. materiell kommer i tillegg
Prøvetaking hos sykepleier uten samtidig konsultasjon
300 kr
Rygginjeksjoner utenom vurderingstime
2000 kr
Komplett ultralydundersøkelse av et ledd i henhold til standardisert protokoll (i tillegg til konsultasjon)
300 kr
CRP/Streptokokkprøve/Kyssesykeprøve/Kvantifisering av eggehvite i urin (ACR)/Gravitest/Langtidsblodsukker/Blodsukker/Blodprosent
100 kr pr prøve
3 avføringsprøver for undersøkelse på blødning i mage-tarm-kanalen (Betales ved avhenting av utstyr)
200 kr
Botox i enkeltmuskler
2500 kr
24 timers blodtrykksmåling (i tillegg til konsultasjon)
300 kr

Materiell/Medikamenter

Lokalbedøvelse
100 kr
Kortisonpreparater til injeksjon (Lederspan/Kenacort/Depo-Medrol)
200 kr pr hetteglass
Hyaluronsyre (Ostenil Plus)
1500 kr
PRP/ACP (Trombocytt-rikt plasma)
2200 kr
PRP Tendo/ACP Matrix (Trombocytt-rikt plasma tilsatt bindevev)
4800 kr
Forbruksmateriell ved avansert injeksjonsbehandling
200 kr
Materiell ved sårskift, EKG, spirometri, gyenkolo
200 kr
Materiell ved kirurgiske inngrep
200 kr

Diverse attester

Førerkortattest
750 kr
Sjømannsattest
3000 kr
Offshoreattest/Petroleumsattest
2500 kr
Legeattest, søknad om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede
300 kr
Legeattest, søknad om TT-kort
300 kr
Norges Motorsportforbund
1000 kr
Elever til politihøgskolen
1200 kr
Legeattest, motorferdsel i utmark
300 kr