Viktig informasjon

Legekontoret

Etter å ha drevet fastlegepraksis siden 1996, har  vi nå gått over til helprivat drift uten offentlig avtale. Vi åpnet mandag 6. januar kl. 0900. Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen.  Vi tilbyr alt av allmennmedisinske tjenester. Selv om vi driver uten offentlig avtale har vi de samme rettigheter som før til å skrive spesialisthenvisninger, blåresepter, sykmeldinger osv.