Viktig informasjon

Legekontoret

Vi har flyttet kontor, og vi er nå lokalisert hos Frisk3  i Chr. Qvales gate 19 i Mosjøen.  Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen.  Vi tilbyr alt av allmennmedisinske tjenester. Selv om vi driver uten offentlig avtale har vi de samme rettigheter som før til å skrive spesialisthenvisninger, blåresepter, sykmeldinger osv.