Klinikk Rømo


Klinikk Rømo

Vi har stengt pga ferie fra mandag 18. mai t.o.m. fredag 22. maiEtter å ha drevet fastlegepraksis siden 1996, har  vi nå gått over til helprivat drift uten offentlig avtale. Vi åpnet mandag 6. januar kl. 0900. Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen.  Vi tilbyr alt av allmennmedisinske tjenester. Selv om vi driver uten offentlig avtale har vi de samme rettigheter som før til å skrive spesialisthenvisninger, blåresepter, sykmeldinger osv. Velkommen til våre nye nettsider

Om legekontoret

Her finner du informasjon om alle våre ansatte ved Legekontoret og du kan gi din tilbakemelding.

Ansatte | Om oss

Her finner du informasjon om alle våre ansatte


Lurer du på hvordan du finner frem? Under kontakt og åpningstider finner du all kontaktinfo som telefonnummer, adresse og åpningstider.


Her kan du lese om hvilke tjenester vi tilbyr og hvor mye de ulike tjenestene koster.


For informasjon om personvern, hvordan vi behandler dine opplysninger og GDPR


Nyheter


PRP-behandling (PRP - Platelet Rich Plasma (blodplateberiket plasma)

Vi tilbyr PRP-behandling.

Blodplatene er en viktig bestanddel i blodet vårt. De er vesentlige blant annet for å stoppe en blødning, men dessuten inneholder blodplatene mange ulike vekstfaktorer som er avgjørende for tilhelingen og reparasjon av ulike skader i kroppen vår.

Praktisk sett innebærer metoden at det først blir tatt en vanlig blodprøve i armen. Blodet blir deretter satt inn et patentert sentrifugesystem som sørger for at blodplatene separeres fra resten av blodet. Deretter sitter man igjen med det som kalles PRP, en gulaktig farget løsning.

PRP blir så ved hjelp av en sprøyte satt inn i området som er skadet. Dette gjøres dette ultralydveiledet, slik at man treffer skadeområdet best mulig. Dette skal da hjelpe kroppen med å lege skaden.

Ved hvilke diagnoser kan PRP-behandling være aktuelt?

·  Patellartendinopati (jumper's knee eller hopperkne)

·  Artrose i knær

·  Ekstensortendinose i albue (tennisalbue)

·  Akutte avrivninger i muskel/sene

Hos pasienter med mild artrose, kan denne behandlingen gi mindre smerter og bedre funksjon. PRP-behandling kan også brukes ved slitasjeforandringer i sener og muskulatur. Dersom diagnosen mild artrose er satt, kan det være aktuelt å forsøke injeksjon med PRP. Først bør man ha forsøkt andre tiltak mot plagene, for eksempel vektreduksjon og fysioterapi. Pasienten må være innstilt på å fortsette med fysikalsk behandling etter injeksjonen. Blodfortynnende medisiner må ikke brukes under behandlingen, huden i området må infeksjonen settes må ikke være infisert eller ha sår, og pasienten må ikke ha allergi mot lokalbedøvelse.

Artrose gir smerter

Pasienter med artrose har stivhet og smerter fra leddene som er rammet av sykdommen. I en tidlig fase av sykdommen, er det hovedsakelig en isolert skade av brusken i leddet. Brusken i et friskt ledd er jevn og glatt, og sammen med leddvæsken glir bruskflatene nærmest friksjonsfritt mot hverandre.

I et ledd med begynnende artrose, er brusken ikke lenger glatt. Den blir ru, og kan i noen deler av leddet være mer eller mindre slitt bort. Les er om artrose i knær her, og smerter i hoften her.

Ved PRP-behandling, injiseres væsken inn i leddet som har artrose. Prosedyren gjøres i lokalbedøvelse. Men i svært begrenset omfang da dette kan nøytralisere effekten av behandlingen.

Ved denne behandlingsformen sikter man på å reparere skadene som er oppstått i begynnende artroseledd. Kroppen stimuleres til å danne nytt og friskt vev, og betennelsen i leddet reduseres.

Etter PRP-behanling

Selv om behandlingen anses som praktisk talt fri for bivirkninger, opplever en del pasienter smerter og ubehag fra leddet som har fått behandling. Disse plagene går som regel over i løpet av et par dager, og pasienten vil få beskjed om å ta det med ro i denne perioden. Smertene kan som regel kontrolleres med ikke-reseptbelagte smertemedisiner, sjelden er det være behov for resept på sterkere smertestillende.

Effekten av behandlingen kan evalueres 3-6 mnd etter avsluttet behandling. En stor andel av de som behandles opplever mindre smerter og kan få tilbake et mer aktivt liv. Artrosesykdommen kan på denne måten bremses, og tidspunktet for en eventuell proteseoperasjon kan utsettes. Studier har vist at PRP-behandling av mild artrose er effektivt, og en stor andel av de som behandles opplever bedring.

I tillegg til behandling av mild artrose, kan PRP brukes blant annet i behandling av tennisalbue, betennelse i akillessenen og muskel- og leddbåndskader.

I de fleste tilfeller er det nødvendig med 2-3 injeksjoner.

Startet i USA i 2009

PRP ble første gang brukt på en amerikansk fotballspiller i 2009. En leddbåndskade ble raskt bedre etter injeksjon med PRP, og spilleren kunne delta under Super Bowl samme år.

Etter dette har metoden blitt utbredt, og tilbys nå av flere aktører. I det offentlige helsetjenesten benyttes metoden ikke. Metoden anses imidlertid som en etablert behandling, selv om forskningen har vist at effekten varierer avhengig av hvilken sykdom som behandles. Ved behandling av mild artrose, forventes det at effekten av PRP varer fra måneder til år.

Viktig er det å understreke at behandlingen er trygg, og det forventes ingen systemiske bivirkninger – siden det er dine egne bestanddeler fra blodet som injiseres. Noen svært få, anslagsvis færre enn én av tusen pasienter, får infeksjon etter injeksjon med PRP. Tegn til infeksjon kan være hevelse, rødhet i huden, væsking, feber og dårlig form. Kontakt lege dersom du opplever slike plager etter en injeksjon.

Ultralyddiagnostikk av muskel- og skjelettlidelser

Jeg har i løpet av de siste årene tatt en omfattende kursutdanning innen diagnostisk bruk av ultralyd ved muskel-skjelett-lidelser, og er nå etter avlagt eksamen sertifisert innen muskel-og skjelettultralyd. Vi kan nå tilby ultralydundersøkelse, klinisk undersøkelse og behandlingsvurdering av muskel-skjelett-lidelser uten ventetid.  Vanligvis kan vi tilby time dagen etter at man tar kontakt med oss. Hvis det er indikasjon for injeksjonsbehandling gjøres dette også ultralydstyrt, og hvis det er indikasjon for behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut eller kiropraktor tar jeg kontakt på vegne av pasienten. Ved spesielle problemstillinger samarbeider vi med vår faglige samarbeidspartner Apexklinikken i Oslo.

Ved å benytte ultralyd som et supplement til klinisk undersøkelse, kan man få et bedre bilde på skader i muskler, sener og ledd. Basert på evt. funn kan dette bekrefte eller avkrefte mistanke til diagnose, og på denne måten igangsette riktig behandling raskere.

Ultralyd vs MR, CT og røntgen

Fordelen med undersøkelse med ultralyd er at det, sammenliknet med MR og CT, er en billigere og lettere tilgjengelig undersøkelsesmetode.

Fordelen er også at man kan få en mer dynamisk undersøkelse, samt at det er enklere å kunne reteste med ultralyd gjennom et behandlingsforløp for å se progresjon og resultater.

Ultralyd benyttes hovedsakelig for å undersøke muskulatur, sener, leddbånd, bindevev og slimposer, men man kan også få et visst inntrykk av enkelte skader i ulike ledd. For å få full gjennomlysning av et ledd, vil det i enkelte tilfeller være nødvendig med henvisning videre til MR eller CT undersøkelse, dette som et supplement til allerede utført ultralydundersøkelse.

Fordelen med MR er at undersøkelsen ikke er personavhengig ift hvem som utfører undersøkelsen, den kan gi et godt bilde av dypereliggende strukturer og er ofte bedre ved mindre skader. Røntgen foretrekkes ofte dersom det er mistanke om brudd.

Hva er en dynamisk undersøkelse?

En dynamisk undersøkelse betyr at man kan vurdere strukturer med ultralydapparatet mens man beveger på for eksempel ankel, kne eller albue samtidig.

Dette er hensiktsmessig da det ikke er all patologi(skader) som synes på et bilde tatt når pasienten liggende i ro. En dynamisk undersøkelse gir meg muligheten til å vurdere bevegelighet og aktivisering av ulik muskulatur og sener.

Ultralyd for bedre treffsikkerhet ift injeksjoner

For optimal effekt av injeksjonsbehandling er vår anbefaling og prosedyre på klinikken at alle injeksjoner settes ultralydveiledet.

Dette for å vite med 100 % sikkerhet at injeksjonen treffer de strukturene som skal behandles og på denne måten oppnå bedre behandlingsresultater.

Er ultralydbølgene skadelige?

Undersøkelse med ultralyd ved skader på muskler og skjelett, er akkurat den samme undersøkelsesformen som benyttes ved graviditet. Undersøkelsen er helt ufarlig og uten bivirkninger.

MR benytter magnetisme, CT og røntgen benytter stråling, men ultralydbildene skapes ved at lydbølger reflekteres tilbake når de treffer ulike strukturer som bein, væske og muskulatur.


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening